ÓCSAI
PLÉBÁNIA
Bajcsy-Zsilinszky utca 28.
2364 Ócsa
HÍREK TÖRTÉNELMÜNK MISEREND HELYI KIADVÁNY KAPCSOLAT
NAPI EVANGÉLIUM

2022. július 4.
hétfő

Ulrik névnap

...

HIMNUSZ-IMÁK ANGYALOKHOZ


Szent Mihályt küldd el, könyörögve kérünk,
békeangyalként a körünkbe, Krisztus;
látogasson meg, s valahányszor eljön,
hozza kegyelmed!

Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas;
űzze el tőlünk a gonosz kísértőt,
templomunkat bő javaiddal áldja
látogatása!

Rafaelt is küldd, a nagy égi orvost,
mennyek angyalát, hogy a sok betegnek
gyógyulást hozzon, utas életünkben
jóra vezessen!

Krisztus, angyalnép örökös Királya,
add, hogy énekünk az övékkel együtt
áldja mindig azt, aki egy, de három,
és egyedül szent! Ámen.

 

 

 

 

 

 

Szabó Lajos:

Húsvéti imádság

Élő Jézus Krisztus!

Köszönjük, hogy nem ért véget utad hozzánk, hanem éppen elkezdődött. Köszönjük, hogy ma is bátran szólíthatunk téged Mesternek.

Szent küldetésed megismerése hatalmas öröm számunkra. Ebből élünk naponta és ez a mi egyetlen teljes vigasztalásunk.

Reménységre és bátorságra ébredt húsvéti néped megújult lélekkel dicsér ma is Téged. Hallgasd meg énekünk!

Élő Jézus Krisztus!

Vedd el tőlünk a sablonos szavakat és adj helyette élettel teli üzenetet szerte az egyházadban.

Vádaskodás helyett a másik ember felfedezése, bizalmatlanság helyett az együttműködés,

erőtlenség helyén pedig lendületes szolgálat ébredjen ma. Töredezettségünk és szétszakadozottságunk hadd gyógyuljon a húsvéti ünnep örömében.

Kiábrándultságunkat és elesettségünket hadd váltsa fel a Te húsvéti lendületed. Mozgass meg minket, hogy mi is mozgatók lehessünk gyülekezetünkben. Formáld át életünket!

Élő Jézus Krisztus!

Tágítsd ki látókörünket, hogy felelősen nézzünk szét környezetünkben. Taníts meg minket éleslátásra és a mélységekre is tekintő, kutató keresésre.

Engedd úgy szemlélnünk a múltat ma életünkben, hogy a benned kapott biztos jövő vezessen minket. Szabadíts meg a szorongástól.

Emelj ki a rettegések mélyéről. Törölj ki mindent az életünkből, ami szembefordít minket veled. Add nekünk ma az értelmes jövő és a tartalmas holnap biztonságát. Vezesd küldetésünk!

Élő Jézus Krisztus!

Sokan nyújtják felénk kezüket, de nekünk nincs erős és nagy kezünk. Sokan kiáltanak utánunk, de mi csak ritkán fordulunk vissza.

Sokan állítanának meg minket az úton, de képtelenek vagyunk a lassításra. Húsvéti erőddel állj mellénk, hogy ne felejtsük el soha közelségedet.

Fogd meg a kezünket, és emeld fel a fejünket. Tégy minket olyanná, hogy téged lássanak és érezzenek az emberek ott, ahol mi vallomást teszünk Rólad.

Szabadíts meg álruhánktól és hazug külsőnktől, hogy ne ártsunk tovább a te nagy művednek, Adj szolgálatunknak őszinteséget!

Élő Jézus Krisztus!

Fájdalmas tekinteteket látunk magunk körül nap mint nap. Gyásszal, betegséggel, magánnyal és eltört élettel küzdő emberek kérdéseit hozzuk most is eléd.

Kontinensek szenvedése, színek és fajok, nemek és korok megkülönböztetése fájó teher rajtunk. Látjuk a pusztítás és ártás nagy erőit,

de hisszük, hogy a te isteni gondoskodásod mindent felülmúl. Építsd, Urunk a szeretet és békességet bennünk. Küldj el minket mentő, védő és gyógyító szolgálatra a te erőddel.

Taníts minket alázatra, hogy ne élni és alkotni nehéz és sötét napokban is. Taníts minket alázatra, hogy ne önmagunkban bízzunk, hanem akaratodat kutassuk.

Adj nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből.

Élő Jézus Krisztus!

Hallgasd meg énekünk! Formáld át életünket! Vezesd küldetésünk! Adj szolgálatunknak őszinteséget! Adj nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből!

Élő Jézus Krisztus!

Építs föl minket a romokból húsvéti, élő gyülekezeteddé!

Ámen

Ima Virágvasárnapra!

 


Urunk, mi nagyon gyakran beállunk a tömegbe, és azt sem tudjuk igazán, hogy mit kiabálunk. Sokszor sodródunk együtt az emberekkel.

Alig látjuk a lépések értelmét, de sietünk, rohanunk és idegeskedünk. Állíts meg minket a rohanásban, szólíts meg minket a te hangoddal és irányítsd lépéseinket arra az útra, ahol te jársz.

Urunk, mi nagyon könnyen elhisszük, hogy igazunk van. Képtelenek vagyunk meghallgatni másokat, mert tele vagyunk a saját gondolatainkkal és érzéseinkkel.

Tégy minket alkalmassá arra, hogy valóban meghalljuk a kérő, könyörgő vagy éppen örömtől lelkendező testvéreink hangját. Segíts az úton körülnézni.

Irányítsd tekintetünket azokra, akiknek még út sem jut önző világunkban.

Urunk, szeretnénk most azokra is gondolni, akik lemaradtak az úton, vagy csalódottan visszafordultak. Adj erőt nekünk ma ahhoz, hogy a félig kidőlt fákat megtámogassuk,

a száradásnak indult növényeket vízhez jutassuk. Az elromlott levegőjű falvakat és városokat kiszellőztessük, az embereket elválasztó falakon tágas ajtókat vághassunk.

Mozdíts minket tettekre. A bevonuló tömeg soraiba engedj be minket igaz énekkel és méltó ajándékkal. Lemaradástól és kidőléstől Te óvj meg bennünket. Emeld magasabbra tekintetünket,

hogy távolra is jól lássunk. Ne engedd, hogy folyton azt gondoljuk: “nincs vesztegetni való időnk”. Add, hogy időnk legyen számodra, hogy a Jeruzsálembe vezető úton megtaláljuk a kiutat zsákutcáinkból.

Formáld át úgy az indulásunkat, hogy végre tudomásul vegyük, veled menni a kivezető úton a legnagyobb megtiszteltetés.

Urunk, Te adj igazi tartalmat minden ma vonuló tömegnek, hogy csak nemes célok vezéreljenek embereket. Legyen látványos és vonzó a téged követő tömeg, hogy sokak figyelmét felkeltse.

Hogy érdeklődők sokasága vegye körül földön élő egyházadat. Tárd ki szélesre templomaink kapuit, hogy sokan induljanak el onnan vagy érkezzenek meg oda, de mindig tehozzád. Ámen.

Nagyböjti ima

Úr Jézus, kérünk te légy

vezetőnk a megtérésünkhöz
vezető úton.

Veled fogunk áthaladni a sivatagon
amikor begyakoroljuk, hogy csak arra
koncentráljunk, ami a legszükségesebb
számunkra.

Megengedjük a Szentlélek Úristennek,
hogy faragja lelkünket,
egyik ütéssel a másik után,
s látni fogjuk ahogy szent Arcod
felragyog bennünk.
Látni fogjuk törékenységünk mögött
a te szépségedet.

Megtapasztaljuk, hogy a te szereteted
erősebb a mi bűneinknél
és kitartóbb annál, ahogy néha
mi eltávolodunk Tőled.

Fel fogjuk fedezni, hogy a Te megbocsátásod
meglazítja szívünkön a csomókat, melyeket
mi egyedül képtelenek vagyunk kibontani.

Fel fogjuk ismerni, hogy minden lehetséges
az Igéddel a szívünkben
s általa legyőzzük a gonoszt.

AMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imádság Nagyböjtre

Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk 
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk Téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
Veled kezdődjék el
és Veled végződjék.
Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
nindennap
egyre jobbak legyünk. Amen.

Theodor Burzer nyomán

86 (85). ZSOLTÁR. IMA NEHÉZ IDŐBEN

861(Dávid imája.) Uram, fordítsd felém füled és hallgass meg, mert nyomorult vagyok és szegény.
2Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom, segítsd meg szolgádat, aki benned bízik.
3Istenem vagy, Uram, légy hozzám irgalmas! Szüntelen hozzád kiáltok.
4Tedd vidámmá szolgád szívét, lelkemet, Uram, hozzád emelem.
5Hiszen te jóságos és elnéző vagy, Uram, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
6Hallgasd meg, Uram, imámat, figyelj könyörgő szavamra!
7Hozzád kiáltok a szorongatás napján, s tudom, hogy meghallgatsz.
8Senki sincs olyan az istenek között, mint te, Uram! Semmi nem hasonlít tetteidhez, melyeket műveltél.
9Minden nép eljön, hogy imádjon, és dicsőíti a neved, Uram!
10Mert nagy vagy, Uram, csodákkal hatalmas, egyedül te vagy az Isten.
11Mutasd meg utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak; irányítsd szívemet, hogy félje nevedet!
12Uram, Istenem, egész szívvel áldalak, dicsőítem nevedet mindörökké.
13Mivel nagy volt irgalmad irántam, lelkem kimentetted a halál verméből.
14Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, hatalmaskodók csapata tör életemre, és egy sincs rád tekintettel.
15Ám te irgalmas és kegyes Isten vagy, megfontolt a haragban, de gazdag a jóságban és hűségben.
16Tekints rám és ajándékozz meg irgalmaddal, adj erőt szolgádnak, segíts szolgálód fián!
17Add jelét kegyelmednek, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, hogy te, Uram, megsegítettél és vigaszt nyújtottál.

 

 

 

 

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején,

 

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.

 

Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak,

 

mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

 

 

 

 

 

ZARÁNDOKOK IMÁJA

Uram, légy az utazó társasága,

irányadója az elágazásoknál!

Adj neki erőt, amikor elgyengül,

védelmezd veszély közben,

oltalmazd az út során,

adj árnyékot a nap hevében,

világíts a sötétségben,

nyújts vigaszt, mikor kedvét szegi

és szilárdítsd meg szándékában!

Amen

 

 

 

 

 

 


Irgalmas Urunk, aki elküldted

hírnökeidet, a prófétákat,

hogy hirdessék a bűnbánatot és

előkészítsék az utat a mi üdvösségünkért:

Adj kegyelmet Urunk, hogy megszabaduljunk

bűneinktől, hogy örömmel köszöntsük Jézust,

a Megváltónkat.

Aki él és uralkosik mindörökkön örökké. Amen.

 


ima a halottakért

Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt hívő lelkén, kik még a tisztítóhelyen szenvednek. Engedd, hogy kínjaiktól megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek. Annak pótlása végett, amivel ezek igazságodnak még tartoznak, felajánlom neked mindazt, amit szent
Fiad e földön tett és szenvedett. Fogadd el, legkegyelmesebb Atyám, azok mulasztásaiért és hanyagságaiért szent Fiad jótetteinek és érdemeinek sokaságát; azon méltatlanságokért pedig, melyekkel téged illettek, Fiadnak kínjait, fájdalmait, sebeit és szenvedéseit, melyeket azokért elviselt; és ama büntetésekért, melyeket még el kell viselniük, a keserű halált, melyet szent Fiad érettük szenvedett. Engedd, hogy Fiadnak azokért is kiontott drága szent Vére tisztulásukra, enyhülésükre és szabadulásukra szolgáljon. Mutasd meg irántuk, mennyei Atyám, végtelen irgalmasságodat, és vedd fel őket magadhoz az örök boldogságba, hogy Téged a mennyben szentjeiddel együtt szüntelenül dicsérjenek és magasztaljanak. Ámen.

 

 

 

 

Könyörgés

Uram! Adj tiszta elmét,

Hogy lássalak!

Uram! Adj alázatot

Hogy halljalak!

Uram!  Adj szeretetet

Hogy szolgálhassalak!

Uram adj hitet,

Hogy Benned maradhassak!

Ámen

 

Ima az Igazságért

 

Urunk, Istenünk, Te, aki mindenekfelett
És mindenekben az igazságot kéred számon,
Ahogy azt minden korban, minden népben és nemzetben,
Törzsben és nyelvben hirdetted prófétáid által;

Add meg nemzedékünknek, hogy kiteljesedjék 
a Te végtelen bölcsességű igazlátásod,
s megnyitódjon minden szív a Te üzenetedre.

Mert nagy szükség van az igazságra, 
Mikor dühöng a Gonosz,
Mikor a népek átadták magukat
A hazugság szellemének, 
Hogy hazug igék, hazug szólamaival,
Magukat kábítsák.

Segíts Urunk, mert nélküled 
Elveszítjük az Életet.
Azt a kincset, mit tőled kaptunk 
a régmúlt idők hajnalán.

Lépj föl hatalmaddal a Sötétség ura ellen,
S ezen úr földi szolgálói ellen!
Sokakat vittek a pusztulásba
És most mindent el akarnak nyelni.

Lépj föl Urunk és tisztítsd meg a népet.
Küld el hírnökeid,
S járják be a városok tereit, utcáit
És nehezedjen érintésük a sötétség csatlósaira.

Fényt hozz nekünk Uram, 
fényességes fényt,
Mi az idők kezdete előttről világít 
a benned reménykedőknek.

Az igazság szellemének fényével 
űzzük el a sötétséget,
Magunkból, s minden szegletéből 
a világnak.

S áldott lesz neved mindörökké, 
Áldott a nemzetek ajkán,
Mivel megszabadította őket
Az ő Istenük,
A sötétség rabságából!
Ámen.


Végh Tamás
Pünkösdi ima

Uram! 
Köszönöm néked a naponta újraéledő reményt, 
Az erőt, mely átsegít a hétköznapi közönyön, 
A lelkedet, mely lelkemet az őrülettől menti meg, 
Őrizvén bennem a szellem, s a szív vigasztaló szavait. 
Köszönöm a nyugalom pillanatait, amikor idebenn 
Épülhet a rend, és az értelem rendezheti sorait, 
S kicsinyes dühök nem festik homállyal a fény ablakait. 
Köszönöm a társakat is, kikkel együtt visz a sors, 
Óvd életük, hisz maga van mind, mint a levél, 
Melyet a szél sodor. 
Uram! 
Én csak dolgozni szeretnék, s épebben élni kicsinyég. 
Látszatok változhatnak kívül, de logikád mélyen belül, 
Hiszem Uram, hogy mindenkoron érvényesül. 
Ámen.

 

Szent Ignác imája - Krisztus lelke szentelj meg!

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

Tavaszi imádság megújulásért

Labossa Tamás írása.

Tavaszi imádság megújulásért

Hozzád fordulunk, aki gyönyörű világunk, minden élet teremtője és fenntartója vagy.

Köszönjük azt a sok jót, amelyet naponta adsz nekünk, köszönjük, hogy a hosszú tél után újra tavaszt érhetünk, köszönjük az illatokat, a hangokat, amelyek mind-mind arról vallanak, hogy szereteteddel jelen vagy közöttünk. Én különösképpen köszönöm a gólyákat, akiket minden évben úgy várunk, és akiknek a megérkezte mindig csodás örömöt jelent.

Kérünk, bocsásd meg nekünk azt, hogy nem törődünk teremtett világoddal, hogy sokan csak kihasználják adományaidat, sokszor pusztítva otthonunkat, a Földet. Kérünk, ébressz rá egyre többeket arra, hogy milyen nagy veszélyben forog bolygónk – s vele az emberi élet – a mértéktelen környezetszennyezés miatt. Szennyezettek a vizeink, szennyezett a levegő, a föld, s a benne termő élelem. A környezet pusztításával önmagunkat is pusztítjuk. De köszönjük neked azt is, hogy egyre több ember ismeri fel ezt a veszélyt, s tesz is azért, hogy teremtett világodat megőrizze. Kérünk, adj erőt és kitartást ehhez a munkához, hogy ez a csodálatos bolygó ne egy lepusztult szeméttelep legyen utódaink számára, hanem élhető és éltető otthon.

Istenünk, kérünk, hallgasd meg könyörgésünket!

 


Nagycsütörtök: Egy tanítvány imája

 

Leereszkedtél hozzám.

Szemembe nézel.

Talán utoljára látlak. Talán utoljára érzékelem: tökéletesen ismersz. Tudod, ki vagyok, mi van bennem.

Te szolgálsz engem: az alázat és a szegénység teljessége!

Milyen hatalom kell ahhoz Istennek, hogy a szeretet benne ne legyen leereszkedés! Ez a hatalom kifürkészhetetlen misztérium! Te kinyilatkoztatod ezt nekem, amikor megmosod lábamat, tettetés vagy hamis alázatosság nélkül.

E megragadhatatlan gesztus által megsejtem: hogyan szeret Isten…


 

J. Ratzinger: Húsvéti imádság

Urunk, Jézus Krisztus,
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében
most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik,
s titkaid közepette
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik,
adj abban az időben is,
amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,
elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény,
napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek
a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
a mai időkben is,
vidáman járjuk utunkat,
eljövendő dicsőséged felé. Amen.


II.János Pál pápa imája a fiatalokért
Jézus, Isten Fia,  akiben az istenség teljessége lakozik, 
Te hívod a megkeresztelteket, hogy „evezzenek a mélyre”, bejárva az életszentség útját. 
Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a Te szereteted hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. 
Töltsd be őket a lelki erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra 
és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére.
Ó Isten, emelkedj föl az égbe... te, aki egy anya méhében voltál bezárva, akit az formált meg, akit te magad teremtettél... te,
akit az agg Simeon kicsinek ismert meg, de nagyként ünnepelt, akit az özvegy Anna csecsemőnek látott és mindenhatónak ismert fel;
te, aki éhséget és szomjúságot szenvedtél értünk... te, akit letartóztattak, megkötöztek, megostoroztak, tövissel koronáztak,
a keresztfára feszítettek, lándzsával átdöftek; aki meghaltál és eltemettek, emelkedj föl a mennybe, ó Isten! (Serm. 262,4)
Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a mi megdicsőülésünk... Add, hogy veled együtt mi is a mennybe
menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, se ne bizakodjunk el erényeink miatt,
mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy a szívünk a magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de nem tehozzád,
az kevélység, hozzád emelése viszont biztonság. Te, aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél...
Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt. Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts, azért szálltál fel, hogy fölemelj.
Ha magamtól emelkedem fel, elesem, de ha te emelsz fel, sértetlen maradok... Neked, aki feltámadsz, ezt mondom:
Uram, te vagy a reménységem; neked, aki a mennybe szállsz: te vagy az én menedékem. (Serm. 261, 1)

Szent Ágoston
Pió atya áldozás utáni imája

Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.

Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - nélküled sötétségben járok.

Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.

Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.

Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.

Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.

Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.

Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon.

Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a
szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.

Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a
kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.

Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem,

a szeretet által.

Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.

Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet,

mert szeretlek Téged és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön,

hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban. Ámen.


VIRÁGVASÁRNAP

A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna!
Zeng a kiáltás előtte, utána;
Zöld ágakat szeldelnek útjára,
Békességet hoz népe javára.
Áldott, aki jött az Úrnak nevébe',
Általa léptünk az Isten kedvébe;
Békesség ott fenn a mennyországban,
Áldott az Isten a magasságban!
Ó, lelki ország, Istennek országa,
Mily édes ebben Jézus királysága!
Szelíd, szegény ez és alázatos,
De nagyhatalmú és csodálatos.
Igaz ez és a bűntől szabadító,
Poklot és halált egyaránt hódító.
Vasvesszővel bírja ellenségét,
Ó, áldott Jézus, ki bírsz a világgal,
Jöjj mihozzánk is alázatossággal,
Tégy tulajdon népeddé bennünket,
Vezéreld jóra egész életünket!
Áldott Királyunk, lelkünk nagy Királya,
Jöttödet néped ma is várva várja.
Jöjj hát hozzánk is nagy hatalommal,
Terjeszd országod diadalommal!
A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna!
Zengjük, kiáltsuk előtte, utána;
Hintsük be útját mi is zöld ággal,
És ünnepeljünk szent buzgósággal!
Dicsőség legyen az Isten Fiának,
Áldás, békesség az égi királynak,
Hogy vele mi is, kiket megváltott,
Bírhassuk egykor a mennyországot!

Palóczi Horváth Ádám (A Hit Hangjai 55)
Nagyböjti ima

Úr Jézus, kérünk te légy
vezetőnk a megtérésünkhöz
vezető úton.

Veled fogunk áthaladni a sivatagon
amikor begyakoroljuk, hogy csak arra
koncentráljunk, ami a legszükségesebb
számunkra. 

Megengedjük a Szentlélek Úristennek,
hogy faragja lelkünket,
egyik ütéssel a másik után,
s látni fogjuk ahogy szent Arcod
felragyog bennünk.
Látni fogjuk törékenységünk mögött
a te szépségedet.

Megtapasztaljuk, hogy a te szereteted
erősebb a mi bűneinknél
és kitartóbb annál, ahogy néha
mi eltávolodunk Tőled.

Fel fogjuk fedezni, hogy a Te megbocsátásod
meglazítja szívünkön a csomókat, melyeket
mi egyedül képtelenek vagyunk kibontani.

Fel fogjuk ismerni, hogy minden lehetséges
az Igéddel a szívünkben
s általa legyőzzük a gonoszt.

AMEN

Csákváry Zoltán:

Újévi imádság

Ki jelen vagy a tűzben és a jégben, 
Csillagok közt és bányák mély ölén, 
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben, 
Madárdalban és kis gyermek szemén. 
Ki igazgatod sorsok fordulását, 
Romokból építsz boldog holnapot, 
Hozzád küldjük ma szívünk imádságát 
Uram, ne hagyd el árva magyarod!

Ne hagyd el őket, akik téged hívnak 
A mélységből kiáltva szent neved. 
Megváltást váró rongyos rabjaidnak 
Add meg, Uram, a napi kenyeret. 
Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek, 
Kiknél az éhség elsőnek kopog, 
Mert áldásodból csak akkor ehetnek, 
Ha a zsarnok vérebje jóllakott.

Takard be őket tél hidege ellen! 
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást! 
Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel 
Bő szüretet és gazdag aratást! 
Légy velük, akik verejtékben ázva 
Az új Bábelhez hordják a követ, 
S mentse meg őket irgalmad csodája, 
Amikor a torony mindent eltemet.

Minden áldásod, amit nékünk szántál 
Oszd ki közöttünk az újév során, 
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán 
Élőket köszöntsön a napsugár. 
Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek, 
Keresztre verték, adj hozzá erőt. 
Adj nekik, Uram, száz kísértő fénynél 
Fénylőbb csillagot, égi vezetőt.

Vezesd őket, hogy soha, soha többé 
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk. 
Légy velük, Uram, most és mindörökké, 
Akkor is, mikor mi már nem leszünk. 
Akkor is, mikor jő a boldog holnap, 
S parányi sorsunk emléke sem él, 
Sárga csontvázunk felett zöld fű sarjad, 
Szívünk porával messze szállt a szél.

Ki jelen vagy a tűzben és a jégben, 
Csillagok közt és bányák mély ölén, 
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben, 
Madárdalban és kis gyermek szemén, 
Ki igazgatod sorsok fordulását, 
Uram, ne hagyd el árva magyarod, 
Hallgasd meg szívünk újévi imáját, 
És legyen minden úgy, mint akarod.


 

Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak

erős gyámola és oltalmazója, kinek kezében

vannak életünk határai: könyörgünk fel-

ségedhez a te szolgáidért; vigasztald őket,

bátoritsd és erősitsd, hogy jó néven vegyék

és csendesen tűrjék látogatásaidat.

Gyógyitsd meg őket szent nevedért a rájok bocsájtott csapástól, hogy megismerjék hozzájuk való jóságodat,

méltó hálát adjanak irgalmasságodért, és atyai ostorozásod által növekedjenek szeretetben és félelmedben.

Áldott Jézus, ki legyőzted a halált, légy segitségére beteg szolgáidnak! Ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben élsz

és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen 

IMA HALOTTAKÉRT
Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt hívő lelkén, kik még a tisztítóhelyen szenvednek.

Engedd, hogy kínjaiktól megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek. Annak pótlása végett,


amivel ezek igazságodnak még tartoznak, felajánlom neked mindazt, amit szent

Fiad e földön tett és szenvedett. Fogadd el, legkegyelmesebb Atyám, azok mulasztásaiért és hanyagságaiért

szent Fiad jótetteinek és érdemeinek sokaságát; azon méltatlanságokért pedig, melyekkel téged illettek,

Fiadnak kínjait, fájdalmait, sebeit és szenvedéseit, melyeket azokért elviselt; és ama büntetésekért,

melyeket még el kell viselniük, a keserű halált, melyet szent Fiad érettük szenvedett. Engedd,

hogy Fiadnak azokért is kiontott drága szent Vére tisztulásukra, enyhülésükre és szabadulásukra szolgáljon.

Mutasd meg irántuk, mennyei Atyám, végtelen irgalmasságodat, és vedd fel őket magadhoz az örök boldogságba,

hogy Téged a mennyben szentjeiddel együtt szüntelenül dicsérjenek és magasztaljanak. Ámen.IMA A MISSZIÓKÉRT
Jézusom, szeretlek Téged és tudom, hogy Te előbb szerettél, hogy ismersz engem, tetteimet és minden gondolatomat.Ó Jézusom tudod, hogy irántad való szeretetből vágyom a missziós életre.Kérlek, segíts, hogy hűséges tanítványod lehessek földi életem utolsó pillanatáig, soha le ne térjek a Te utadról és másokat is rá tudjak vezetni erre az útra, másolva a Te arcodat. Segíts, hogy tudjak misszionáriusa lenni a pohár víznek, a darab kenyérnek,a sebbe öntött olajnak, a szívedből kifolyó áldozati vérnek. Kérlek, formáld a szívemet a Te szíved után, fogd meg a kezem és vezess engem Jézusom. 

Őrangyalom, szívből kérlek,
Légy vezérem, amíg élek.
Ments meg engem bűntől, bajtól,
Ne hagyj el a halálomkor.
Mindig jóra figyelmeztess,
úgy vezess a Jó Istenhez.

Ima a Szentháromsághoz

Áldott vagy, szentháromságos Istenem, 
akire halandó szem nem tekinthet, 
aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl, 
s aki mégis megvilágosítod 
szívünk szemét bölcsességed ajándékával, 
és lelkünk belső szobájában 
feltárod magadat számunkra.

Áldalak téged, 
aki mindeneket fenntartasz! 
Hálát adok neked, 
hogy nem hízott bikák égő áldozatában leled tetszésed, 
hanem a szív töredelmében 
és az igazság cselekedeteiben.

Ámen. 

Atyám Jézus nevében fohászkodom
minden gyermekért a földön.
A reménység meg nem szégyenít,
mert tudom,hogy kinek hiszek,
a Te gondviselésed és szereteted
őrizze őket minden időben.
Védd és oltalmazd őket,
a nehezteléstől,
a gonosz minden tervétől.
Töltsd meg a szívüket
az önzetlen szereteteddel,
adj Uram nekik megbocsájtó szívet,
megértést.
Segítségül hívlak Uram
a nyomorúságuk idején,
a szegénységből, a betegségből,
szabadulást kérek számukra,
gyógyítsd be a sebeiket!
A szeretet és megbocsátás
vezérelje minden lépésüket,
seni senkinek rosszért
rosszal ne fizessen,
mindenkor jóra törekedjenek,
mindenki irányába.
Tanítsd meg őket Uram,
a megbocsátásra,
és a szeretetre.
Indítsd a szívüket,
hogy kövessék mindenki irányába
a békességet és a szentséget,
amely nélkül senki sem látja meg
az Urat!
Töltsd be a szükségeiket,
a Te gazdagságot szerint
dicsőségesen,
a Krisztus Jézusban.
Ámen

 

 

 

Égi Édesanyám!

Oltalmazd meg Magyarországot, bíborosunkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, családtagjainkat,

közösségünket és az egész magyar egyházat! Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni, a Szentlélek ereje és világossága

által add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária országa, a Te országod lehessen.

Tisztíts meg minket a bűntől a Szentlélek tüzével és vezess el Szent Fiadhoz, Jézushoz!

Amen.Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!
Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely megtörte és életre keltette a Kenyeret, amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket, s amelyet szegek vertek át. Ráhagyatkozni arra a Kézre, amely olyan, mint a mienk, de amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli, s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára. Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek, amely lehat a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly végtelen szeretet árad. (Teilhard de Chardin) 

IMA ÉDESANYÁMÉRT

Édes, jó Istenem

hallgasd meg imám,

áldd meg az én drága,

édes, jó anyám!


Mily sok jót tett velem,

el sem mondhatom,

a nevét imámba

belefoglalom.


Addig vagyok boldog,

míg ő van velem,

éltesd őt sokáig,

Uram, Istenem!


 

 

 

Életem ott van Isten tenyerén
azért nem félek én.
Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon,
hitem fel nem adom.
Rám törhet vadul ezer baj, veszély,
Isten így szól: Ne félj!
Miért is? Mitől is félhetnék én?
az Isten tenyerén!
 

Élő Jézus Krisztus!

Köszönjük, hogy nem ért véget utad hozzánk, hanem éppen elkezdődött. Köszönjük, hogy ma is bátran szólíthatunk téged Mesternek.

Szent küldetésed megismerése hatalmas öröm számunkra. Ebből élünk naponta és ez a mi egyetlen teljes vigasztalásunk.

Reménységre és bátorságra ébredt húsvéti néped megújult lélekkel dicsér ma is Téged. Hallgasd meg énekünk!

Élő Jézus Krisztus!

Vedd el tőlünk a sablonos szavakat és adj helyette élettel teli üzenetet szerte az egyházadban.

Vádaskodás helyett a másik ember felfedezése, bizalmatlanság helyett az együttműködés,

erőtlenség helyén pedig lendületes szolgálat ébredjen ma.

Töredezettségünk és szétszakadozottságunk hadd gyógyuljon a húsvéti ünnep örömében.

Kiábrándultságunkat és elesettségünket hadd váltsa fel a Te húsvéti lendületed. Mozgass meg minket,

hogy mi is mozgatók lehessünk gyülekezetünkben. Formáld át életünket!

Élő Jézus Krisztus!

Tágítsd ki látókörünket, hogy felelősen nézzünk szét környezetünkben.

Taníts meg minket éleslátásra és a mélységekre is tekintő, kutató keresésre.

Engedd úgy szemlélnünk a múltat ma életünkben, hogy a benned kapott biztos jövő vezessen minket.

Szabadíts meg a szorongástól. Emelj ki a rettegések mélyéről. Törölj ki mindent az életünkből, ami szembefordít minket veled.

Add nekünk ma az értelmes jövő és a tartalmas holnap biztonságát. Vezesd küldetésünk!

Élő Jézus Krisztus!

Sokan nyújtják felénk kezüket, de nekünk nincs erős és nagy kezünk. Sokan kiáltanak utánunk,

de mi csak ritkán fordulunk vissza. Sokan állítanának meg minket az úton, de képtelenek vagyunk a lassításra.

Húsvéti erőddel állj mellénk, hogy ne felejtsük el soha közelségedet. Fogd meg a kezünket, és emeld fel a fejünket.

Tégy minket olyanná, hogy téged lássanak és érezzenek az emberek ott, ahol mi vallomást teszünk Rólad.

Szabadíts meg álruhánktól és hazug külsönktől, hogy ne ártsunk tovább a te nagy művednek, Adj szolgálatunknak őszinteséget!

Élő Jézus Krisztus!

Fájdalmas tekinteteket látunk magunk körül nap mint nap.

Gyásszal, betegséggel, magánnyal és eltört élettel küzdő emberek kérdéseit hozzuk most is eléd.

Kontinensek szenvedése, színek és fajok, nemek és korok megkülönböztetése fájó teher rajtunk.

Látjuk a pusztítás és ártás nagy erőit, de hisszük, hogy a te isteni gondoskodásod mindent felülmúl.

Építsd, Urunk a szeretet és békességet bennünk. Küldj el minket mentő, védő és gyógyító szolgálatra a te erőddel. T

aníts minket alázatra, hogy ne élni és alkotni nehéz és sötét napokban is.

Taníts minket alázatra, hogy ne önmagunkban bízzunk, hanem akaratodat kutassuk.

Adj nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből.

Élő Jézus Krisztus!

Hallgasd meg énekünk! Formáld át életünket! Vezesd küldetésünk! Adj szolgálatunknak őszinteséget!

Adj nekünk új kezdetet életmentő húsvéti győzelmedből!

Élő Jézus Krisztus! Építs föl minket a romokból húsvéti, élő gyülekezeteddé!

Ámen


BÖJTI IDŐSZAKBAN IMA
Mezei Horváti M. Attila

Isten szent Fia, mindenható Jézus! Számtalan szükség és fogyatkozás vesz körül minket, sok lelki és testi ellenség viaskodik velünk,

erőtlenek, tehetetlenek és örök veszedelem rabjai vagyunk. Mi lenne velünk, ha tőled oltalmat, segítséget és szabadítást nem remélhetnénk?

Kérünk téged, nyiss utat, hogy hozzád járulhassunk, vigasztalj bennünket az örök élet reménységével. Ámen.

Theodor Burzer nyomán:

Nagyböjti imádság

Urunk, Jézus Krisztus, 
föltámadásod ünnepéig 
a nagyböjti időszakban élünk. 
Arra szólít minket ez az idő, 
hogy megtérjünk és megújuljunk 
keresztény életünkben, 
hogy többet imádkozzunk, 
és odaadóbban gyakoroljuk 
a testvéri szeretet 
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk téged: 
Segíts minket, 
hogy minden, amit teszünk, 
veled kezdődjék el, 
és veled végződjék. 
Erősíts minket jó szándékunkban, 
hogy a nagyböjti gyakorlatok által 
mindennap egyre jobbak legyünk. 
Ámen.

Uram, bocsásd meg vétkeinket.
Nem úgy, ahogy mi szoktunk
megbocsátani,
kényszeredetten, vagy számítgatva,
hanem a Te irgalmasságod
(nagylelkűséged) szerint.
Bocsáss meg úgy, hogy szelídjóságoddal
és gyöngeségeddel találkozzunk.
Taníts meg, kérünk, megbocsátani
azoknak is, akikkel kenyerünket
megosztjuk,
nehogy a szégyen csüggedése
rajtunk erőt vegyen.
Ments meg, Uram,
minden gőgös moccanástól,
a lenézéstől, méltatlankodástól és
a képmutató jóságtól is.
Segíts hozzá,
hogy magamnak is meg tudjak bocsátani.
Add meg, hogy egymásnak adott
bocsánatunk
a tiédhez legyen hasonló.
Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!
Ámen

Nagyböjti bűnbánati ima

Drága Jézusom, testem lelkem Királya!

Sajnálom és bánom, hogy bűneim által én is "feszítsd meget" kiáltottam a tömegben...
Sajnálom és bánom, hogy én is gúnyoltalak...
Sajnálom és bánom, hogy én is arcul csaptalak...
Sajnálom és bánom, hogy tövis voltam a koronádon...
Sajnálom és bánom, hogy én is fogtam a kalapácsot...
Sajnálom és bánom, hogy bűneimmel hozzájárultam megfeszítésedhez...

Köszönöm, hogy vétkeimet Magadra vetted.
Köszönöm, hogy azokat a keresztre vitted.
Köszönöm, hogy értem meghaltál.
Köszönöm, hogy kiengesztelted Mennyei Atyámat.

Dicsőítelek a feltámadásodért!
Dicsőítelek, mert engem is feltámasztasz!
Dicsőítelek, mert meghívtál az örök életre!

Köszönöm és elfogadom a megváltást.
Köszönöm és elfogadom az új szövetséget.

Ámen.

Nagyböjti ima

Úr Jézus, kérünk te légy
vezetőnk a megtérésünkhöz
vezető úton.

Veled fogunk áthaladni a sivatagon
amikor begyakoroljuk, hogy csak arra
koncentráljunk, ami a legszükségesebb
számunkra. 

Megengedjük a Szentlélek Úristennek,
hogy faragja lelkünket,
egyik ütéssel a másik után,
s látni fogjuk ahogy szent Arcod
felragyog bennünk.
Látni fogjuk törékenységünk mögött
a te szépségedet.

Megtapasztaljuk, hogy a te szereteted
erősebb a mi bűneinknél
és kitartóbb annál, ahogy néha
mi eltávolodunk Tőled.

Fel fogjuk fedezni, hogy a Te megbocsátásod
meglazítja szívünkön a csomókat, melyeket
mi egyedül képtelenek vagyunk kibontani.

Fel fogjuk ismerni, hogy minden lehetséges
az Igéddel a szívünkben
s általa legyőzzük a gonoszt.

AMEN


Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.
Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk Téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
Veled kezdődjék el
és Veled végződjék.
Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
nindennap
egyre jobbak legyünk. Amen.

Theodor Burzer nyománUram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
Hogy összekössek, ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
Hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
Nem arra, hogy megvigasztaljanak,
Hanem, hogy én megvigasztaljak,
Nem arra, hogy szeressenek,
Hanem arra, hogy szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszíti magát, az talál,
Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
Aki meghal, az fölébred az örök életre.

Amen

(Assisi Szent Ferenc)
Drága Jézusom !

Most Szent Pál szavai jutnak eszembe
" Legyen akkora hitem,hogy hegyeket mozgassak,
ha szeretet nincs bennem, mit sem ér " ( 1 Kor.13,2)
Segits, hogy szeressem felebarátaimat,
a hogy szeretetem egyre érettebb legyen
Vegyem észre, ha körülöttem segitségre szorulnak embertársaim.
Önzetlenül nyujtsam feléjuk segitő kezemet,
S ha mással nem tudok segiteni, legalább egy
jo szo, egy mosoly mindig kerüljön tarisznyámbol....
Segitsem elvezetni embertársaimat is a szeretethez, mint a boldogság forrásához '
Tanuságtételemmel probáljam erősiteni ,
hogy erőt meritsenek a nehézségek leküzdéséhez.
Add,hogy Téged szolgáljalak,
A szenvedő emberekben Téged lássalak. AMEN
Adni kell, adni, mindent odaadni:
Munkát, erőt, életet,
Pénzt, ruhát és kenyeret.
Könnyet, mosolyt, simogatást,
Jó szándékot, jó akarást,
Imádságot, egészséget,
Melegséget, élő hitet.
Odaadni akárkinek,
A legelső nincstelennek.
Szeretet adni - adni,
S érte semmit sem kívánni!

 

 

 

 

 

“S minthogy Istent ítéltem minden bölcsesség kútfejének, helyesnek és szükségesnek véltem, ha segítségért hozzá folyamodom;

e célból írtam az alábbi kis imádságot, és önvizsgálati táblázataim elé iktattam, mindennapos használatomra.

Ó, hatalmas Jóság! Bőkezű Atya! Könyörületes Kalauz! Öregbíts a bölcsességben, hogy legigazibb érdekeimet láthassam.

Erősíts elhatározásaimban, hadd válthassam valóra, amire a bölcsesség egyszer rávezetett. Fogadd el többi gyermekednek tett szolgálataimat,

hiszen másként véghetetlen jóságodat nem viszonozhatom.”
(Benjamin Franklin)

Régi magyar áldás

.

Áldott legyen a szív, mely hordozott

És áldott legyen a kéz, mely felnevelt

Legyen áldott eddigi utad,

És áldott legyen eddigi életed.

Legyen áldott benned a Fény,

Hogy másnak is fénye lehess.

Legyen áldott a Nap sugara,

És melegítse fel szívedet.

Hogy lehess meleget adó forrás

A szeretetre szomjasoknak

És legyen áldott támasz karod

A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,

Minden hozzád fordulónak

Legyen áldást hozó kezed

Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,

Légy vigasz a szenvedőknek.

Légy Te áldott találkozás

Minden Téged keresőnek.

Legyen áldott immár

Minden hibád, bűnöd, vétked,

Hiszen aki megbocsájtja,

Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás

Fájdalomban, szenvedésben.

Örömödben, bánatodban

bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod

Őrizze meg kedvességed.

Őrizzen meg Önmagadnak

És a Téged szeretőknek.


Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek.
Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok,
szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem:
nélküled lankad buzgóságom.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom -
nélküled sötétségben járok.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni és mindig veled akarok lenni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.


Segíts,  Uram, hogy legyek:
belsőleg ártatlan;
külsőleg egyszerű;
társalgásban szerény;
életemben példás.
Légy velem, Uram, hogy ügyeljek:
természetem fékezésére,
a kegyelem ápolására,
parancsaid megtartására,
az üdvösség elnyerésére.
Tanuljam meg Tőled:
mily csekély, ami földi,
mily nagy, ami isteni,
mily rövid, ami ideiglenes,
milyen tartós, ami örökkévaló. Amen.

Hiszek benned Uram, ha nem is láttalak.
Bízom benned Uram, ha nem is hallottalak.
Tudom itt vagy velem ó kegyelmes Istenem.
Tudom itt vagy mellettem és vigyázod életem.
Kérlek segíts nekem, hogy ne legyek árva.
Kérlek engedd, hogy eljussak hozzád a mennyországba.
Én hagyom, hogy vezess engem a helyes irányba.
Beengedlek szívembe, hogy ne legyek árva.
Add Uram, hogy jó lehessek,
Soha ne gyűlöljek, csak szeressek!
Virágot lássak télben, hóban,
Ne higgyek a rosszban, csak a jóban!
A kenyérnek falatját megbecsüljem,
A szenvedők könnyét letöröljem.
A holnaptól sohase féljek,
Az embernek jobb jövőt reméljek!
Uram, ki fönt vagy a Mennyekben,
Add, hogy higgyek Benned rendületlen,
Hogy mindig őszintén jó lehessek,
Soha ne gyűlöljek, csak szeressek.
II. János Pál :

Újévi ima

  Egyetlen Isten! 
  Atya, Fiú és Szentlélek! 
  Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, 
  Az évet, amely most kezdődik. 
  Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy, 
  Aki igazság és Szeretet vagy, 
  Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, 
  Te légy jelen benne, és cselekedjél benne! 
  Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. 
  Az új évnek ezt az első napját 
  Az Ige földi születése titkával egyesítjük. 
  Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, 
  hogy egy legyen velünk. 
  Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül 
  a názáreti Szűz anyaságát, 
  Akit Te, örök Atya, kiválasztottál, 
  hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által, 
  Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában. 
  Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: 
  ,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! 
  Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes! 
  Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!'' 
  Újév alkalmával ezeket a kívánságokat 
  fejezzük ki kölcsönösen egymásnak: 
  Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! 
  Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

Karácsonyi áldás

Amikor a Betlehemben született
gyermekre emlékszel, hajolj meg
a tulajdon szívedben élő gyermek
előtt, és kövesd álmaid csillagának
fényét, s tudd, Isten veled van, bárhová mész is.
Hagyd, hogy az istállóban született
remény megmutassa neked, hogy az
Úr egy kisgyermeken át is képes meg
változtatni a világot. Karácsony
szelleme egész évben melengesse lelkedet!
Béke és kegyelem kísérjen utadon az Atya,
a Fiú és a Szentlélek Isten nevében a világ végezetéig!
Ámen
Uram!
Ádvent van, és én várlak.
A világ egyre hangosabb, én csendben szeretnék lenni.
Olyan áldott csendben, amikor meghallani a hóesés kezdetét.
Olyan tiszta ádventet szeretnék, mint a hó.
Olyan szikrázót, mint a frissen esett hó a mosolygó téli napsütésben.

Egyre nagyobb a sötétség. Az ádventi koszorú gyertyáival veszem fel a harcot ellene.
Add, hogy lelkemben a Te fényed ragyogjon, mint frissen hullott havon a téli Nap!
Ragyogd be az életemet, Te, Aki a Fény vagy, és világosságul jöttél számomra is!
Fényeddel űzd el félelmeimet, láttasd meg bűneimet, sugaraiddal égess tisztára, hogy ragyogó karácsonyunk lehessen!

Add, hogy a VÁRandósok örömével VÁRjam jöttödet!
Áldott légy Jézus, hogy Te eljössz, s Benned örökre velünk az Isten!
Ámen.
Mindenható, irgalmas Istenünk,
segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé.
Örök bölcsességeddel nevelj minket,
hogy evilági elfoglaltságaink
ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Templomodból Uram mielőtt távozom, Térdre hullva ismét Hozzád fohászkodom. Buzgón esedezve arra kérlek Téged, Ne ostorozd tovább sanyargatott néped. Ha Tebenned bízva munkája után lát, Áldd meg híveidnek szorgalmas munkáját. Ha könnyei között Te hozzád kiált fel, Bűnbánó népedet ó Uram ne vesd el. Ha veszélyben Atyám Tőled kér oltalmat, Ne tagadd meg tőle végtelen irgalmad. Így majd napról-napra virradunk örömre, Szent neved dícsérjük most és mindörökre. Kérünk leborulva Istenünk jó Atyánk, Segítsd boldogságra szegény Magyar hazánk. Híveidnek pedig, kik a sírba tértek, Adj ó drága Jézus örök üdvösséget. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uram!

Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet.

Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.

Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk, születünk meg az örökkévalóságra! Ámen.

(Assisi Szent Ferenc)

 

 

 

 

 

A reményért

 

Istenem, ne hagyj minket el,

ne hagyj minket reményvesztetten a világban bolyongani,

hanem inkább karolj fel minket,

fogd fel a világ gonoszságát és nézz ránk,

nézd a te gyermekeidet, amint küzdenek

és hozzád fordulnak,

hogy reményt találjanak a Teremtés örök csodáiban.

Urunk, te mindent látsz és mindent hallasz,

hiszen a Teremtés minden mozzanatában jelen vagy,

enyhítsd szenvedéseinket, hogy egészen el ne vesszünk,

hogy legyen mindig, aki a te nevedet áldja

és fennen hirdeti a te nagyságodat.

Áldj meg minket, benned hívőket,

azzal, ami nélkül élni alig-alig lehet:

a reménységgel.

TERÉZ ANYA:

A HALLGATÁS ÉRTÉKE

"Uram, állíts szájam elé őrséget,
és ajkam kapujához rendelj védelmet"
(Zsolt 140,3)

A hallgatás szelídség,
amikor nem szólsz, ha bántanak,
amikor nem keresed a magad igazát,
amikor hagyod, hogy Isten
védelmezzen téged.
a hallgatás szelídség.

A hallgatás irgalom,
amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
amikor készségesen megbocsátasz anélkül,
hogy a történteket felemlegetnéd,
amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
a hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem,
amikor zúgolódás nélkül fogadod
a szenvedést,
amikor nem keresel emberi vigaszt,
amikor nem aggódsz, hanem türelmesen
várod, hogy "a mag" kicsírázzék,
a hallgatás türelem.

A hallgatás alázat,
amikor nincs versengés,
amikor belátod, hogy a másik jobb
nálad,
amikor hagyod, hogy testvéreid
kibontakozzanak, növekedjenek
és érlelődjenek,
amikor örvendezve mindent elhagysz
az Úrért,
amikor cselekedeteidet félreértik,
amikor másoknak hagyod a vállalkozás
dicsőségét,
a hallgatás alázat.

A hallgatás hit,
amikor nyugodtan vársz, mert tudod,
hogy az Úr fog cselekedni,
amikor lemondasz a világról,
hogy az Úrral lehess,
amikor nem törődsz azzal,
hogy megértsenek téged, mert elegendő
neked, hogy az Úr megért,
a hallgatás hit.

A hallgatás imádat,
amikor átkarolod a keresztet, anélkül,
hogy megkérdeznéd: "Miért?"
a hallgatás imádat.
"Jézus hallgatott" (Mt 26,63)

----------------

Ima lelki hivatásokért

Úr Jézus Krisztus, lelkünk Jó Pásztor, Te, aki ismered juhaidat és tudod, hogyan lépj be az ember szívébe, nyisd meg azoknak a fiataloknak az értelmét és szívét, akik életük számára egy igaz szót keresnek és várnak.
Segítségeddel érezzenek rá arra, hogy csak megtestesülésed titkában találnak teljes világosságra. Önts bátorságot azokba, akik tudják, hol keressék az igazságot, de félnek attól, hogy túl sokat kívánsz tőlük. Erősítsd meg azokat a fiatalokat, akik szívesen követnének Téged, de nem tudnak úrrá lenni bizonytalanságukon és félelmeiken, ezért inkább más hívásokra hallgatnak, és céltalan utakon bolyonganak. Te, aki az Atya Igéje vagy, a teremtő és megváltó Ige, az Ige, aki megvilágítja és megerősíti a szíveket, győzd le Lelked által a tétovázók ellenállását és habozását! Önts bátorságot a meghívottakba, hogy szeretetben tudjanak válaszolni :"Íme, itt vagyok, engem küldj" (Iz 6,8)!
Szűz Mária, Izrael szűz leánya, támogasd anyai szereteteddel azokat a fiatalokat, akiket az Atya megszólít, tartsd meg azokat, akik már megszentelt életet élnek. Ismételjék meg Veled együtt az örömteli és visszavonhatatlan önátadás "igen"-jét. Amen.
(II. János Pál 1993)

 


Pázmány Péter reggeli imája:

Irgalmasságnak Atyja
és minden vigasztalásnak Istene,
ki engemet a te hasonlatosságodra teremtettél
és drága szent véreddel megváltottál:
neked ajánlom és rádbízom testemet, lelkemet,
gondolataimat, szómat, cselekedeteimet,
minden külső és belső dolgaimat.
Oltalmazz meg engem a mai napon
minden halálos bűntől és botránkozástól.
Távoztasd el tőlem az ördögnek incselkedéseit
és minden gonosz-akarómnak szándékait.
Adjad, hogy e mai napon alázatossággal és tiszta élettel,
atyafiúi szeretettel és csendes lélekkel,
isteni félelemmel és jó cselekedettel múlassam,
a te nevednek dicséretére
s az én lelkemnek üdvösségére.
Ámen.

ŐSZI IMÁDSÁG

Áldott jó Istenem!
Megköszönöm Neked
azt a nagy kegyelmet,
azt a szeretetet,
amivel tartottad kicsiny
életemet.
-Őszbe fordult az év
Hullnak a virágok.
Hervadnak a szívemben
megálmodott álmok.
Vágyakat söpörget
bennem az őszi szél,
szétszórja, elfújja:
a vágy csak ennyit ér,
,Ami mögöttem van
hadd legyen kár, szemét,
Ami előttem van:
legyen minden Tiéd!
Kegyelmed boruljon
utam hajlatára,
a nappalaimra
és az éjszakámra.
Havas téli napon
melegítsen Igéd,
a téli csend bennem
bontsa ki szépségét.
Szenvedélyes hittel
úgy várjam a tavaszt,
hogy a lelkem fáján
virágot bontson az.
És gyümölcstermő nyár
jöjjön életembe:
és a Te nagy Neved
szenteltessék benne
Páskulyné Kovács Erzsébet

 

 

Ima tanulás előtt

Jöjj Szentlélek Úristen!

Bocsásd reánk kegyelmed sugarait,

világosítsd meg értelmünket,

hogy az üdvösség elnyeréséhez szükséges igazságokat megnyerhessük,

erősítsd emlékezetünket, hogy a jót, amit tanulunk, el ne felejtsük,

erősítsd akaratunkat, hogy a tudományokat tettel kövessük

és ezáltal magunkat és felebarátainkat boldogíthassuk.

Téged pedig az Atyával és a Fiúval mindörökké dicsérhessünk.

Ámen.

 

 

 

Szentkúti ima a Szűz Anyához

Boldogságos Szűz Mária, szentkúti Édesanyánk! Földi életutunkon szent palástoddal óvj meg minket minden lelki és testi veszedelemtől. Védelmezz, és szeress minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk.
Áld meg otthonunkat, családunkat, községünket (városunkat), szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellenségeinket. Áld meg kezünk munkáját. Térítsd Szent Fiadhoz a bűnösöket, békítsd meg az ellenségeket, vigasztald meg a szenvedőket és bánkódókat. Vedd oltalmadba az árvákat és özvegyeket. Gyámolítsd az elaggottakat és tehetetleneket. Gyógyíts meg a betegeket, vigasztald a haldoklókat. Nyisd meg a lelki vakok szemeit és törd meg a megátalkodott és hitetlen szívek keménységét.
Áld meg magyar hazánkat. Adj népednek jobb jövőt, jólétet, békét, boldogságot. Engedd, hogy Szent István népe az igaz keresztény katolikus hitben egyesülve téged - Égi Anyánk - szeresen és tiszteljen.
Szabadítsd ki hatalmas közbenjárásoddal a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, kiváltképpen azokat, akik életükben sokszor elzarándokoltak e szent helyre.
Add, hogy Szentkút áldott vize az égi kegyelmek patakja legyen lelkünk és testünk számára. Engedd, hogy ősi kegyhelyeden még sokszor megláthassuk angyali arcodat és hódolhassunk Szent Fiadnak, az Atyával és Szentlélekkel egyetemben. Ámen.

 

 

„Kérünk téged, Úristen,

előzd meg kegyelmeddel

a mi cselekedeteinket

és kísérd a te segítségeddel,

hogy minden imádságunk és munkánk

tőled vegye mindenkor kezdetét

és általad végződjék.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.”

(Az Egyház könyörgése.)

Borza Miklós atya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád , hallgass meg Uram!

Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan

kell örülni a megérdemelt könnyben.

Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság

színtelenségét okosan csillogtassam.

Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel

egyenesen állni.

Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam

a léleknek.

Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek.

Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.

Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.

Ne add meg mindíg, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.

Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.

Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék,

nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,

hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád.

 

A Szent Benedek medál imájának régi magyar formája

"A Szent Kereszt legyen fényem,
ne az ördög a vezérem!
Gonosz szellem, hordd el magad,
ne tukmáld rám hívságodat!
Elém ne tedd étkedet,
magad idd meg mérgedet!"

 

IMÁDSÁG CSALÁDUNKÉRT

 

Adtál nekem, jó Istenem,
Szerető szülőket.
Jóságukért oltalmazd,
S áldd meg, kérlek, őket.
Add, hogy mindig úgy szeressem,
Mint Te Szűz Anyádat.
Add, hogy sose érje őket
Miattam a bánat. Amen

Minden örömöm, Uram, amelyben nem Te vagy, legyen félelmemre és utasítsam azt el! Csak Téged keresselek! Érted dolgozni legyen igazi örömöm, és a Nélküled kapott megnyugvás legyen terhemre! Add, hogy sokszor emelhessem Hozzád a szívemet, és ha vétettem ellened, megbánással és új jó feltétellel ki tudjalak engesztelni!

Aquinói Szent Tamás

 

ESEMÉNYNAPTÁR
<< 2022 Július >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
KÉPTÁR
VIDEÓK
ÜZENŐFAL
VÁCI EGYHÁZMEGYEI HÍREK, PROGRAMOK

302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
- 302 Found
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
VÁCI EGYHÁZMEGYEI KATOLIKUS TELEVÍZIÓ ADÁSA