ÓCSAI
PLÉBÁNIA
Bajcsy-Zsilinszky utca 28.
2364 Ócsa
HÍREK TÖRTÉNELMÜNK MISEREND HELYI KIADVÁNY KAPCSOLAT
NAPI EVANGÉLIUM

2022. július 4.
hétfő

Ulrik névnap

...

“Az emberek szívesebben viselik el a megszokott körülményeket, mint a kockázatvállalást és a jutalmazást. Érdemes felvállalni a kényelmetlen – kellemetlen helyzeteket, mert akkor fejlődik az ember, és azokból tanul. Ha tudatosan hozod magadat kellemetlen helyzetbe, idővel cserébe nagy kényelmet fogsz tudni magadnak biztosítani.” (T. Harv Eker)

 

 

 

 

Hiszem, hogy úgy húsvét táján
Lejön majd az Isten hozzánk
És feltámad dicső fényben
Meseország. - Magyarország.

Móra László

 

 

 

„Viseljétek el egymás gyöngéit, így teljesítitek Krisztus törvényeit… Vizsgálja meg mindenki saját tetteit s tartsa meg dicsekvését önmagának, ahelyett, hogy mások elé tárná. Hiszen mindenkinek a maga terhét kell hordania.” (Gal 6,2-5)

 

 

“Ha padlón vagy, szedj fel onnan valamit!” (Sophie Magory)

 

 

A felismerés a bölcsesség meredek lépcsőházában megtett első lépés.

Robert Seethaler

 

 

Ha az ember szeret, nincs kiszolgáltatva nála hatalmasabb erőknek, hiszen ő maga válik hatalmas erővé.

L. Buscaglia

 

 

Az életben semmit sem lehet félszívvel csinálni. Nem lehet kokettálni a sorssal, folyton azt ígérni, hogy majd kicsit később, a következő alkalommal teljesen a tiéd leszek... talán nem is lesz újabb alkalom.

Dmitry Glukhovsky

 

 

 

Az élet olyan, amilyennek az ember alakítja, függetlenül attól, hogy a sors hová vetette, a logika és a szabad akarat azt jelentette, hogy bármit kihozhatott belőle, amit csak akart.

J. R. Ward

 

 

 

 

Az életet csak hátratekintve lehet megérteni, de élni előre nézve kell.

Sören Kierkegaard

 

 

 

 

 

 

“Tökéletes ember nincs, csak tökéletes emberi szándék.” (Robin Hood)

 


 

“Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,
Amilyen módon csak tudod,
Ahol csak tudod,
Akivel csak tudod,
Ameddig csak tudod.”

(John Wesley)

 

 

 

 

 

 

“Bármit veszítesz, helyette nyersz valami mást.” (Ralph Waldo Emerson)

 

 

N evedhez méltó lenni,
E mberhez méltón élni!

Á rtó szándékot elvetni,
R ászorulókat segíteni,
T elhetetlenséged fékezni,
S oha senkit nem bántani!

S emmiképp ,meg nem alkudni,
E lveid híven követni:
N em félúton megtorpanni!
K önyörületet érezni,
I stenben bízni, szeretni,
N eki tetszőn cselekedni,
E lmélyülten fohászkodni,
K egyelettel emlékezni!

 

 

 

 

 

- Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része.
- Melyik az a rész?
- Az, amikor te meg én mi leszünk.

Micimackó c. film

 

 

 

 

Mindig is így volt. Egyik pillanatban még itt vagyunk, a másikban már nem, és nem az a lényege az egésznek, hogy mennyi ideig vagyunk itt, hanem hogy miképpen töltjük ki ezt az időt.

Rick Yancey

 

 

 

 

Ha szeretet van életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy mink van, az sosem lesz elég. (Dan Millmann)

 

 

"Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és ezt monda: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend."
Pál apostol

 

 

 

 

“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)

 

 

 

HÚSVÉT UTÁN

... el a gyásszal, könnyekkel!

Húsvét után... futni a hírrel frissen!

Húsvét után... már nem kérdezni mit sem!

Húsvét után... új cél és új sietség!

Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!

Húsvét után... erő, diadal, élet!

 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,

Akik még mindig húsvét előtt élnek.

 

 

 

 

 

"Legyek én gyertya csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, ne tudjam soha kiért és kikért égek" (ismeretlen)

 

 

 

 

 

 


Ferenc pápa útmutatója a lelkiismeret-vizsgálathoz

Ferenc pápa február 22-én, nagyböjt első vasárnapján egy kis füzetet ajándékozott a Szent Péter téren összegyűlt zarándokoknak, amely a lelkiismeret-vizsgálathoz is tartalmaz kérdéseket. Az olasz Avvenire katolikus napilap tette közzé a lelkitükröt.


„A nagyböjt a megtérés útja, középpontjában az emberi szív áll… Őrizni kell a szívünket, hogy ne olyan legyen, mint egy tér, ahol mindenki kedvére jön-megy, kivéve az Urat” – mondta Ferenc pápa az egyik reggeli szentmisén a Szent Márta-házban. Őrizd meg a szívedet! – ezzel a címmel jelent meg a nagyböjti felkészülést segítő kis füzet is.

Lelkiismeret-vizsgálat

A lelkiismeret-vizsgálat abban áll, hogy elgondolkodunk azon, milyen rosszat tettünk, és milyen jót nem tettünk meg Istennek, a felebarátunknak és saját magunknak.


Isten iránt

– Csak akkor fordulok Istenhez, ha szükségem van valamire?

– Részt veszek a szentmisén vasárnap és a kötelező ünnepeken?

– Imádsággal kezdem és zárom a napot?

– Számra vettem-e hiába Isten, Szűz Mária és a szentek nevét?

– Szégyelltem-e kimutatni, hogy keresztény vagyok?

– Mit, hogyan, mikor teszek azért, hogy lélekben növekedjek?

– Lázadok-e Isten tervei ellen?

– Elvárom-e, hogy az én akaratomat teljesítse?


A felebarát iránt

– Meg tudok bocsátani a felebarátomnak? Együtt tudok érezni vele? Tudok segíteni neki?

– Rágalmaztam, megloptam, megvetettem a kicsinyeket és a védteleneket?

– Irigy, ingerlékeny, részrehajló vagyok?

– Gondoskodom a szegényekről és a betegekről?

– Viszolygok testvérem testétől?

– Becsületes és igazságos vagyok mindenkivel, vagy a „kiselejtezés kultúráját” erősítem?

– Buzdítottam másokat a rosszra?

– Az evangélium által tanított erkölcsöt követem a házastársi és a családi életben?

– Hogyan élem meg nevelői felelősségemet a gyermekeim iránt?

– Tisztelem és becsülöm a szüleimet?

– Elutasítottam az éppen megfogant életet?

– Kioltottam az élet ajándékát?

– Segítettem abban, hogy mások megtegyék?

– Tisztelem a környezetet?


Saját magam iránt

– Kicsit világias, kicsit hívő vagyok?

– Túlzásba viszem az evést, ivást, dohányzást, szórakozást?

– Túlságosan aggódom testi egészségem, anyagi javaim miatt?

– Mire használom az időmet?

– Lusta vagyok?

– Azt akarom, hogy kiszolgáljanak?

– Szeretem és ápolom a szív, a gondolatok, a cselekedetek tisztaságát?

– Gondolkodom bosszúálláson, táplálok magamban haragot?

– Szelíd, alázatos, béketeremtő vagyok?


Fotó: Ancoraonline.it

Magyar Kurír
(tzs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.”
(Albert Schweitzer)

 

 

 

 

“Az a támasz, amelyet az ember az életben a leggyakrabban használ, a remény.” (Veltman)

 

 

 

“Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét éled! Ne engedd, hogy mások véleménye túlharsogja a saját belső hangodat! De ami a legfontosabb, legyen elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre hallgatni! Ők valahogy már most is tudják, mivé akarsz válni valójában.” (Steve Jobs)

 

 

“Nem az számít, hogy a leggazdagabb ember legyek a temetőben. Ami igazán számít nekem, hogy úgy térjek nyugovóra éjszaka, hogy valami csodálatosat alkottunk.” (Steve Jobs)

 

 

 

“Minek élünk, ha nem azért, hogy egymás számára könnyebbé tegyük az életet?” (George Eliot)

 

 

 

 

“Aggódj kevesebbet, reménykedj többet;
egyél kevesebbet, rágj többet;
panaszkodj kevesebbet, lélegezz többet;
beszélj kevesebbet, mondj többet;
utálkozz kevesebbet, szeress többet;
és az életben minden jó dolog a tiéd lesz.”
(svéd közmondás)

 

 

 

 

 

 

 

“Isten odaönti áldását, ahol üres edényt talál.” (Kempis Tamás)

 

 

 

 

 

“Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy.” (kínai közmondás)

 

 

 

Csendet tanultam a beszédesektől, toleranciát a türelmetlenektől, kedvességet pedig a durváktól. (Kahil Gibran)

 

 

 

 

"Senkit se eresszetek útjára úgy,hogy jobbá és boldogabbá ne tennétek!"/Teréz Anya/

 

 

 

“Az anyák gyerekeik kezét csak egy ideig fogják, de a szívüket mindörökké.” (ismeretlen)

 

 

 

 

 

 

“Bármit megkaphatsz az életben, amit csak akarsz, ha eleget segítesz másoknak megkapni azt, amit akarnak.” (Zig Ziglar)

 

 

 

 

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János 3:16

 

 

Uram!

Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,
Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség, oda hitet,
Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség, oda világosságot,
Ahol szomorúság, oda örömet.

Hogy ne vigaszt keressek,
Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.

Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk, születünk meg az örökkévalóságra! Ámen.

(Assisi Szent Ferenc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nincs még egy olyan vadon, mint az élet barátok nélkül. A barátság megsokszorozza az áldásokat, és csökkenti a sorscsapásokat. Kivételes gyógymód a balszerencsére, és nyugtatja a lelket.

Baltasar Gracián

 

 

 

 

Teréz anya: A hallgatás

A hallgatás szelídség:
amikor nem szólsz, ha bántanak,
amikor nem keresed a magad igazát,
amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged,
a hallgatás szelídség.

A hallgatás irgalom:
amikor nem feded fel testvéreid hibáit,
amikor készségesen megbocsátasz anélkül, hogy a történteket felemlegetnéd,
amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
a hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem:
amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedésed,
amikor nem keresel emberi vigaszt,
amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy a "mag" kicsírázzék,
a hallgatás türelem.

A hallgatás alázat:
amikor nincs versengés,
amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak,
növekedjenek és érlelődjenek,
amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért,
amikor cselekedeteidet félreértik,
amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét,
a hallgatás alázat.

A hallgatás hit:
amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni,
amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess,
amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért,
a hallgatás hit.

A hallgatás imádat:
amikor átkarolod a keresztet anélkül,
hogy megkérdeznéd
" Miért? "
a hallgatás imádat.

 

 

 

 

A legértékesebb, amit tehet életében az ember:
tegyen jót, legyen mindig vidám, és fütyüljön a világra!
(Bosco Szent János)

 

 

 

 

 

“Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.” (Mahatma Gandhi)

 

 

 

Aranyszájú Szent János a böjtről:

"Azért van szükség önmegtagadásra, mert hibázunk a mértékletesség megtartásában.
Emberszerető Urunk van nekünk, ki semmi olyat nem követel tőlünk, ami erőnket meghaladná.
Ha az ételből mindig csak annyit vennénk és ennénk, ami szükséges, s az egész életünket jó cselekedetekben töltenénk el, nem lenne semmi szükségünk a böjt segedelmére.
De emberi természetünk hanyag, örül az élvezeteknek s a dolgok könnyebb végét igyekszik megfogni,
ezért gondolta ki az Úr, mint gyermekei javán aggódó jó atya, a böjtben lévő gyógyítási eljárást".

 

 

 

 

A SZERETETRŐL

- Tulajdonképpen hol terem a szeretet? - kérdeztem egyszer egy anyát.
- Magról vetik - nevetett rám.
- És honnan szerzik hozzá a magot?
- Nem kell azt szerezni. Belőlünk magunkból pereg.
S megfogan a tenyér simogatásban,
a szempillantásban és minden ölelésben.
- Öntözni nem kell?
- Dehogynem. Jó szóval.
- Nem könnyel?
- Ments ég! A könny sós és kimarja a kis szeretetpalánta hajtásait.
- Hát palántázni kell a szeretetet?
- Palántázni bizony. Elültetni még a szikes talajba is.
Mert ha a szeretet nem terem, kihűl a föld.
- Úgy érted hasztalan a nap heve, ha belülről nem fűt semmit sem ér?
- Igen, így értem, mert emberközpontú világban élek és emberként gondolkozom.
- Elsősorban mi hát a szeretet?
- Biztonság. Ha szeretsz és szeretnek, mindig van szövetségesed.
- És mi a szeretet másodsorban?
- Erő. Ha feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut,
mit az élet a válladra rakott.
- Szeretni mégsem mindig boldogság. Néha gyötrelem. Mégis érdemes szeretni?
- Csak azt érdemes.

 

 

 

 

Akinek a szíve tele van szeretettel, annak mindig van valami ajándékozni valója. (Szt. Ágoston)

 

 

 

“A boldogság titkát, nem akkor lehet megtalálni ha többre törsz, hanem hogyha kifejleszted a képességet, hogy élvezd a kevesebbet.”
(Dan Millman – A békés harcos útja)

 

 

 

“Kisgyermek koromban nem értettem, miért csak az emberekért kell imádkoznom. Miután édesanyám lefekvés előtt megpuszilt, magamban kiegészítettem az esti imát egy általam kiötölt fohásszal valamennyi élőlényért.” (Albert Schweitzer)

 

 

 

“Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra, hogy valaki más életét éled! Ne engedd, hogy mások véleménye túlharsogja a saját belső hangodat! De ami a legfontosabb, legyen elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre hallgatni! Ők valahogy már most is tudják, mivé akarsz válni valójában.” (Steve Jobs)

 

 

 

Hinni annyi, mint nem tudni biztosan, hová, de mégis menni - bizalommal. Egy utazás térkép nélkül. (Frederick Buechner)

 

 

Arra születtünk, hogy mi is ajándékokká váljunk, ajándékot osszunk. Minden, amid van, vagy szereteted hordozója, s akkor szárnyaddá válik, az égbe röpít. Vagy meddő súly, bőrönd, amit hurcolsz, s önzéseddel minden lépésedet keservessé teszed, fáradtan ezért lihegsz. Amit szeretetből odaajándékozol, az örökre a tied marad! (Böjte Csaba)

 

 

 

Hogy valakinek a lelkében ott él-e az isteni szeretet lángja, észreveszem szavaiból. Nem amikor Istenről beszél, hanem amikor földi dolgokról szól. (Simone Weil)

 

“Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan oda állnak mellé.” (Böjte Csaba)

 

 

Adjon Isten minden jót, Vegye el mind a nem jót! Mitől félünk mentsen meg, Amit várunk legyen meg Ez ÚJ ESZTENDŐBEN!

 

 

Ne várj túl sokat a karácsony napjától. Nem tudod egyetlen napba belezsúfolni önzetlenséged és jóindulatod minden lemaradását, ami az elmúlt 12 hónapban összegyűlt.

Oren Arnold

 

 

 

 

A karácsony nem attól lesz tökéletes, hogy nincs porcica a szekrények mögött, tízféle sütit sütsz és halomban áll a fa alatt az ajándék. Nem lesz jobb az ünnep attól, ha beleszakadsz a házimunkába, hogy aztán az ünnepek alatt holtfáradt legyél! Sem attól, ha mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-vásárolsz hetekig. A készülődés lehet az ünnep része. Lehet együtt készülődni és nem attól lesz tökéletes, hogy minden tökéletes, hanem attól, hogy együtt vagyunk.

Vida Ágnes

 

 

 

 

“Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít.” (Ralph Waldo Emerson)

 

 

 

Ha szeretet van életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy mink van, az sosem lesz elég. (Dan Millmann)

 

 

“Isten vagy az Élet sohasem büntet. Az ember bünteti önmagát az Istenről, Életről, Világegyetemről alkotott téveszméi révén. Gondolatai teremtő erejűek, ő tehát megteremti saját nyomorúságát.” (Joseph Murphy)

 

 

"Szeretném, ha törődnél a szomszédoddal. Ismered a szomszédodat?"

(Teréz anya)

 

 

“Aggódj kevesebbet, reménykedj többet;
egyél kevesebbet, rágj többet;
panaszkodj kevesebbet, lélegezz többet;
beszélj kevesebbet, mondj többet;
utálkozz kevesebbet, szeress többet;
és az életben minden jó dolog a tiéd lesz.”
(svéd közmondás)

 

 

 

 

„Erőt, tapasztalatot és önbizalmat merítünk minden élményből, amikor igazán sikerül letörölnünk arcunkról a félelmet. Meg kell tennünk azt, amire képtelenek vagyunk!”

/Eleanor Roosevelt

Nem síró szemek, hanem mosolygó lelkek hozzák a legnagyszerűbb áldozatokat. (Prohászka Ottokár)

 

 

Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint máson. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy.

Antoine de Saint-Exupéry

 

 

 

„Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el,

a bizalmat,mely nem aggodalmaskodik, barátunk hűtlenségének lehetőségén,

a szabadságot,amely nem fél kimondani, a maga véleményét, az egybetartozás érzését,

amely nagylelkűen tud adni, és örömmel elfogadni.”

(Szent Ágoston)

 

 

Az Úristen tudja, mit csinál, kit hova tesz. Ha mindenki ott maradna, ahova való, az emberek nem esnének minduntalan egymás útjába, s békesség lenne mindenütt.

Wass Albert

 

 

 

"A Szentlélek hathatósan belenyúl a világtörténelem folyamatába, ha gyakran, áhítattal és nyílvánosan hívjuk."

(P. Arnold Janssen)

 

"Aki szeretetben él, nem büszke, nem akar másokon uralkodni, nem halljátok soha, hogy hibáztatna, vagy gúnyolna másokat. Nem kutat mások szándékai felől, nem hiszi azt, hogy ő jobban cselekszik, mint mások, és soha nem tartja többre magát embertársainál. Aki szeret, az amennyire csak lehet, elkerüli, hogy fájdalmat okozzon." /Vianney Szent János/

 

 

Legyetek hűek a kis dolgokban, mert azokban rejlik erőtök.

Teréz anya

 

 

„Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el,

a bizalmat,mely nem aggodalmaskodik, barátunk hűtlenségének lehetőségén,

a szabadságot,amely nem fél kimondani, a maga véleményét, az egybetartozás érzését,

amely nagylelkűen tud adni, és örömmel elfogadni.”

(Szent Ágoston)

Az élet az egyetlen esély, vedd komolyan!

Teréz anya

 


Nem elég egyszer megpillantani Isten csodás művét, hanem szüntelenül kell szemlélni, és merni is kell ráhagyatkozni a mindennapok egyformaságában.

Végső soron nem is az a fontos, hogy hol tartok az úton: messze vagyok?e még a céltól, vagy már ott állok az Ígéret földjének kapujában, hanem hogy hogyan gondolkodom arról, amit Isten készít nekem.

Barsi Balázs OFM

ESEMÉNYNAPTÁR
<< 2022 Július >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
KÉPTÁR
VIDEÓK
ÜZENŐFAL
VÁCI EGYHÁZMEGYEI HÍREK, PROGRAMOK

302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
- 302 Found
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
302 Found

Found

The document has moved here.


Apache/2.4.10 (Debian) Server at www.vaciegyhazmegye.hu Port 80
-
VÁCI EGYHÁZMEGYEI KATOLIKUS TELEVÍZIÓ ADÁSA